Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 12.05.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 12.05.2020 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горни Цибър и с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана.

   Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.06.2020 г., вкл.).

 

slogan bg