Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-32 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ботево и с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № КД-14-33 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бела, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-34 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Тополи дол и с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № КД-14-35 от 12.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Владиченци, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-37 от 12.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в ДВ (до 22.06.2020 г., вкл.).

 

slogan bg