В ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1057 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1058 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беренде извор, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1059 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно село, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1060 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Грълска падина, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1061 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Невля, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1062 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно ново село, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1063 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камбелевци, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1064 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Летница, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1065 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Липинци, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1066 от 4.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Начево, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1067 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1068 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1069 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габърница, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1070 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1071 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Несла, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1072 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раяновци, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1073 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чеканец, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1074 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чепърлинци, община Драгоман, област София;

-      Заповед № РД-18-1075 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баница, община Враца, област Враца;

-      Заповед № РД-18-1076 от 9.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик;

-      Заповед № РД-18-1077 от 10.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момчилово, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1078 от 10.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Невша, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1079 от 10.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1080 от 10.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ягнило, община Ветрино, област Варна.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.