В ДВ, бр. 45 от 31.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 45 от 31.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1018 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1019 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1020 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1021 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1022 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1023 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крумово , община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1024 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1025 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1026 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1027 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1028 от 27.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1029 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1030 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1031 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1032 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1033 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Злокучене, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1034 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1035 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1036 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозен, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1037 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1038 от 002.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1039 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1040 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Василовци, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1041 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владиславци, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1042 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габер, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1043 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големо Малово, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1044 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгоил, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1045 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1046 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цръклевци, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1047 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1048 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1049 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Круша, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1050 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мало Малово, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1051 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново бърдо, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1052 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прекръсте, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1053 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Табан, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1054 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чорул, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1055 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуковезер, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1056 от 02.5.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ялботина, община Драгоман, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.