В ДВ, бр. 45 от 07.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 45 от 07.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-307 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Беглеж, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-308 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Търнене, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-309 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Ясен, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-310 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Брестовец, община Плевен, област Плевен.

Заповед № РД-18-311 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Българи, община Царево, област Бургас.

Заповед № РД-18-312 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кондолово, община Царево, област Бургас.

Заповед № РД-18-313 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

Заповед № РД-18-314 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Арзан, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-315 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Банище, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-316 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Билинци, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-317 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Брусник, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-318 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горна Секирна, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-319 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ярославци, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-320 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-321 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-322 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-323 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-324 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик.

Заповед № РД-18-325 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Гоз, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-326 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горни Романци, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-327 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Гърло, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-328 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Долни Романци, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-329 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Завала, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-330 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кошарево, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-331 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Красава, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-332 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кривонос, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-333 от 16 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ребро, община Брезник, област Перник.

Заповед № РД-18-334 от 21 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Железна, община Чипровци, област Монтана.

Заповед № РД-18-335 от 21 май 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Мартиново, община Чипровци, област Монтана.

 

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

 

 

Заповед № КД-14-18 от 27 май 2019 г. одобрено изменение в КККР на с. Вършило, община Созопол.

 

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването и в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.