Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-17 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-16-18 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Дъбовик, с. Кардам, с. Огражден, с. Петлешково, с. Писарово, с. Пленимир, с. Присад, с. Равнец и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-16-19 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Градини, с. Житен, с. Зограф, с. Изворово с. Краище, с. Красен, с. Къпиново, с. Лозница, с. Пчеларово, с. Росен,
с. Росица, с. Сноп, с. Узово, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-187 от 23.04.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градница, община Тервел, област Добрич;

Заповед № РД-18-188 от 24.04.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трънак, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-189 от 24.04.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руен, община Руен, област Бургас.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

slogan bg