В ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г. са обнародвани са заповеди на Изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-13/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-14/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-15/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиринец, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-16/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глашатай, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-20/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-21/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Острец, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-22/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Певец, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-23/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съединение, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-24/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ловец, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-25/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осен, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-26/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-27/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пробуда, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-28/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пресяк, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-29/24.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.