Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-20 от 30.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-20 от 30.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Цветница, с. Братово и с. Божурка, община Търговище, област Търговище.

Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg