В ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-830 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баланите, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-831 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-832 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Здравковец, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-833 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мичковци, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-834 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веселина, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-835 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гороцвет, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-836 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градина, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-837 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменар, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-838 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крояч, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-839 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Лозница, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-840 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ловско, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-841 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастирско, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-842 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастирци, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-843 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сейдол, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-844 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синя вода, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-845 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студенец, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-846 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трапище, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-847 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тръбач, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-848 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чудомир, община Лозница, област Разград;

-      Заповед № РД-18-849 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Китница, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-850 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-851 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Алеково, община Алфатар, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-852 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистра, община Алфатар, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-853 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Васил Левски, община Алфатар, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-854 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кутловица, община Алфатар, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-855 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Асен, община Алфатар, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-856 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жилино, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-857 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зайчино ореше, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-858 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мировци, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-859 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Памукчии, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-860 от 27.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писарево, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-861 от 27.3.2018 г. г. за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 68134.1607.4201, 68134.1607.2716, 68134.1607.5600, 68134.1607.7044, 68134.1607.7035, 68134.1607.7043, 68134.1607.3441, 68134.1607.7112 и 68134.1607.7113, гр. София, район „Студентски”, Столична община, област София (столица);

-      Заповед № РД-18-862 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гръблевци, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-863 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгановци, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-864 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беджене, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-865 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Избул, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-866 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правенци, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-867 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преселка, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-868 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сечище, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-869 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стан , община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-870 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоян Михайловски, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-871 от 29.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тръница, община Нови Пазар, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-872 от 30.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.