В ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-206 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големаново, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-207 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коста Перчево, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-208 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полетковци, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-209 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополовец, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-210 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Старопатица, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-211 от 04.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин;

Заповед № КД-14-15 от 05.04.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-212 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Чичил, община Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-213 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Велющец, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-214 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Вракуповица, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-215 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-216 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-217 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-218 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Палат, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-219 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Раздол, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-220 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Седелец, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-221 от 05.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-223 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Никудин, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-224 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-225 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Драката, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-226 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-227 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-228 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Клепало, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-229 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Колибите, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-230 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-231 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Махалата, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-232 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бреница, община Кнежа, област Плевен;

Заповед № РД-18-233 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Лазарово, община Кнежа, област Плевен;

Заповед № РД-18-234 от 09.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-15 от 05.04.2019 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 03.06.2019 г., вкл.).