В ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за землищата на: с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община Луковит; с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, с. Орешене, община Ябланица, които са в службата по геодезия картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 30.05.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.