В ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-760 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова бяла река, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-761 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменна река, община Тополовград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-762 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-763 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мрамор, община Тополовград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-764 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синапово, община Тополовград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-765 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Устрем, община Тополовград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-766 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-767 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белила, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-768 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистрец, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-769 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Ябълково, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-770 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гранитец, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-771 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Граничар, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-772 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Ябълково, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-773 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драка, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-774 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драчево, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-775 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Загорци, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-776 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-777 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Акациево, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-778 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботево, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-779 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Мариново, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-780 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Динковица, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-781 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ивановци, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-782 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кошава, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-783 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плакудер, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-784 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търняне, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-785 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владиченци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-786 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбовчец, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-787 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Държаница, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-788 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Извор, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-789 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карбинци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-790 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кладоруб, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-791 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лагошевци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-792 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мали Дреновец, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-793 от 20.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Острокапци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-794 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кубадин, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-795 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малина, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-796 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орлинци, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-797 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Проход, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-798 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радойново, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-799 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росеново, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-800 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синьо камене, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-801 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливово, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-802 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Суходол, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-803 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Факия, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-804 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сталево, община Димитровград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-805 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-806 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воднянци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-807 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Септемврийци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-808 от 21.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ярловица, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-809 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Антимово, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-810 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Кутово, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-811 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Покрайна, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-812 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Армените, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-813 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борики, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-814 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Враниловци, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-815 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гарван, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-816 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гъбене, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-817 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жълтеш, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-818 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златевци, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-819 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кози рог, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-820 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копчелиите, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-821 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яворец, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-822 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габровница, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-823 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Губислав, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-824 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оплетня, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-825 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Редина, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-826 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свидня, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-827 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Своге, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-828 от 22.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябланица, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-896  от 4.4.2018 г. за одобряване на КККР на територията на поземлени имоти по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд и гр. Драгоман, община Драгоман, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.