В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.

 

 

Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

  1. землището на с. Константиново, общ. Варна;
  2.  урбанизираната територия в землищата на гр. Вълчи дол, с. Щипско, общ. Вълчи дол, с. Баново, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен, с. Чернево, общ. Суворово;
  3.  землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа;
  4. урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин общ. Сливница;
  5.  землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 21.05.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.