В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-642 от 09.03.2018г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-643 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Деветак, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-644 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Деветинци, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-645 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Детелина, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-646 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добриново, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-647 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драганци, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-648 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгово, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-649 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-650 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Железник, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-651 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искра, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-652 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козаре, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-653 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушово, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-654 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Невестино, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-655 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Огнен, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-656 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сигмен, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-657 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смолник, общ. Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-658 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българска поляна, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-659 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владимирово, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-660 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доброселец, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-661 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Княжево, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-662 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешник, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-663 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-664 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Планиново, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-665 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Присадец, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-666 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радовец, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-667 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сакарци, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-668 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светлина, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-669 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срем, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-670 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-671 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Филипово, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-672 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чукарово, общ. Тополовград, област Хасково;

Заповед № РД-18-673 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Левци, общ. Ардино, област Кърджали;

Заповед № РД-18-674 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стояново, общ. Ардино, област Кърджали;

Заповед № РД-18-675 от 12.03.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Градина, общ. Долни Дъбник, област Плевен;

Заповед № РД-18-676 от 12.03.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, област Плевен;

Заповед № РД-18-677 от 12.03.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Садовец, общ. Долни Дъбник, област Плевен;

Заповед № РД-18-678 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стубел, общ. Монтана, област Монтана;

Заповед № РД-18-679 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буковец, общ. Видин, област Видин;

Заповед № РД-18-680 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Въртоп, общ. Видин, област Видин;

Заповед № РД-18-681 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гомотарци, общ. Видин, област Видин;

Заповед № РД-18-682 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градец, общ. Видин, област Видин;

Заповед № РД-18-683 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Дунавци, общ. Видин, област Видин;

Заповед № РД-18-684 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Капитановци, общ. Видин, област Видин;

Заповед № РД-18-685 от 13.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синаговци, общ. Видин, област Видин;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.