В ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-548 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-550 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-551 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чомаково, община Момчилград, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-552 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-553 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-554 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равнец, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-555 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рогозина, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-556 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сноп, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-557 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-558 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-559 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средина, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-560 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-561 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-562 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Търново, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-563 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свобода, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-564 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караш, община Роман, област Враца;

-      Заповед № РД-18-565 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ракево, община Криводол, област Враца;

-      Заповед № РД-18-566 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Роман, община Роман, област Враца;

-      Заповед № РД-18-567 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главаци, община Криводол, област Враца;

-      Заповед № РД-18-568 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осен, община Криводол, област Враца;

-      Заповед № РД-18-569 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Уровене, община Криводол, област Враца;

-      Заповед № РД-18-570 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Фурен, община Криводол, област Враца;

-      Заповед № РД-18-571 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменик, община Бобошево, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-572 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Гращица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-573 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ръсово, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-574 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цървена ябълка, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-575 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бутроинци, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-576 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Мелна, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-577 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ломница, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-578 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Туроковци, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-579 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владо Тричков, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-580 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Желен, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-581 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зимевица, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-582 от 27.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лакатник, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-583 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Николово, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-584 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-585 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Арковна, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-586 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боряна, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-587 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-588 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Деляновци, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-589 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овча могила, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-590 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мусево, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-591 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибарци, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-592 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Седларци, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-593 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сполука, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-594 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стар читак, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-595 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хромица, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-596 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Червена скала, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-597 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернигово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-686 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божурово, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-687 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла река, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-688 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Върбица, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-689 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иваново, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-690 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крайгорци, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-691 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кьолмен, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-692 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ловец, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-693 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маломир, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-694 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Методиево, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-695 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Станянци, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-696 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тушовица, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-697 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернооково, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-698 от 13.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сушина, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-699 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Завой, община Тунджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-700 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глумче, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-701 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житосвят, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-702 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зимен, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-703 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-704 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-705 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крумово градище, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-706 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раклица, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-707 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черково, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-708 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бела Рада, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-709 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войница, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-710 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гайтанци, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-711 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Бошняк, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-712 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-713 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жеглица, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-714 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иново, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-715 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каленик, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-716 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Майор Узуново, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-717 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пешаково, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-718 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рупци, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-719 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слана бара, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-720 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сланотрън, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-721 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин;

-      Заповед № РД-18-722 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-723 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол;

-      Заповед № РД-18-724 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-725 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-726 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мерданя, община Лясковец, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-727 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белополци, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-728 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботурче, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-729 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-730 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бубино, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-731 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бялградец, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-732 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветрушка, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-733 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глумово, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-734 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Луково, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-735 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горско, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-736 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долноселци, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-737 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драбишна, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-738 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Железари, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-739 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карловско, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-740 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кондово, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-741 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъстроок, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-742 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сборино, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-743 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-744 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-745 от 14.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чучулига, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-746 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аврамово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-747 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Башево, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-748 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богатино, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-749 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брезен, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-750 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-751 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гърбище, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-752 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дедино, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-753 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Прахово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-754 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искра, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-755 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кроячево, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-756 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кременец, община Момчилград, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-757 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синделци, община Момчилград, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-758 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конево, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-759 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Менгишево, община Върбица, област Шумен.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.