В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 04426.503.166, с. Близнаци, землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“.