В ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-172 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданци, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-173 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богомилци, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-174 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяма вода, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-175 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям извор, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-176 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Желязковец, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-177 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-178 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кривица, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-179 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ножарово, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-180 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелина, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-181 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самуил, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-182 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хума, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-183 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хърсово, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-184 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастирище, община Хайредин, област Враца;

Заповед № РД-18-185 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михайлово, община Хайредин, област Враца;

Заповед № РД-18-186 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рогозен, община Хайредин, област Враца;

Заповед № РД-18-187 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хайредин, община Хайредин, област Враца;

Заповед № РД-18-188 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-189 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-190 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полена, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-191 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тросково, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-192 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белимел, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-193 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Лука, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-195 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР в частта относно границата между поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.514 и 68134.2040.513, район „Витоша“, Столична община, област София (столица).

Заповед № РД-14-12 от 27.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Драготинци,  община Сливница, област София;

Заповед № РД-14-13 от 27.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Габър,  община Созопол, област Бургас;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“. освен Заповеди № КД-14-12 от 27.03.2019 г., № КД-14-13 от 27.03.2019 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 16.05.2019 г., вкл.).