В ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-498 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевец, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-499 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-500 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Православ, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-501 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъстрово, община Стара Загора, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-502 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руманя, община Стара Загора, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-503 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-504 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатец, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-505 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Гращица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-506 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно село, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-507 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драговищица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-508 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-509 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николичевци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-510 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-511 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полетинци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-512 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чудинци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-513 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-514 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козловец, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-515 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балканци, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-516 от 21.2.2108 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Василево, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-517 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вичово, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-518 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-519 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-520 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петлешково, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-521 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пленимир, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-522 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росица, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-523 от 21.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-524 от 22.02.208 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-525 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-526 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-527 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевци, община Аврен, област Варна;

-      Заповед № РД-18-528 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цонево, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-529 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Винарово, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-530 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-531 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-532 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-533 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-534 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-535 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-536 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бисер, община Харманли, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-537 от 22.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рогозиново, община Харманли, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-538 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бело поле, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-539 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скомля, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-540 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дворище, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-541 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-542 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Циклово, община Бобошево, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-543 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровица, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-544 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-545 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еньовче, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-546 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Песнопой, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-547 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синчец, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-598 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Държава, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-599 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-600 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора

-      Заповед № РД-18-601 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-602 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна;

-      Заповед № РД-18-603 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синдел, община Аврен, област Варна;

-      Заповед № РД-18-604 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Величково, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-605 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-606 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сава, община Дългопол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-607 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца;

-      Заповед № РД-18-608 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца;

-      Заповед № РД-18-609 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аспарухово, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-610 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-611 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Церовене, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-612 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-613 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белица, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-614 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бреница, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-615 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преславци, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-616 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царев дол, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-617 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българин, община Харманли, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-618 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчарово, община Харманли, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-619 от 28.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешец, община Харманли, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-620 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

-      Заповед № РД-18-621 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Чупрене, община Чупрене, област Видин;

-      Заповед № РД-18-622 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белеврен, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-623 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданово, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-624 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варовник, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-625 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Буково, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-626 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дюлево, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-627 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зорница, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-628 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кирово, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-629 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пънчево, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-630 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светлина, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-631 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-632 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копиловци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-633 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преколница, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-634 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-635 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна;

-      Заповед № РД-18-636 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дунавец, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-637 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо село, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-638 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търновци, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-639 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Самуил, община Тутракан, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-640 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буковец, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-641 от 7.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лесковдол, община Своге, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.