В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Заповед № РД-14-7 от 11.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Враниловци,  гр. Габрово, с. Драгановци, с. Поповци и с. Яворец, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-137 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-138 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-139 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-140 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-7 от 11.03.2019 г. която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 07.05.2019 г., вкл.).