В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 07.05.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Е обнародванa Заповед № РД-16-8 от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ и с. Самуилова крепост, с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът, с. Струмешница, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 07.05.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.