В ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-457 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-458 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-459 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мъдрино, община Карнобат, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-460 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сан-Стефано, община Карнобат, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-461 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчаново, община Средец, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-462 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момина църква, община Средец, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-463 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бохова, община Трън, област Перник;

-     Заповед № РД-18-464 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Парамун, община Трън, област Перник;

-     Заповед № РД-18-465 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рани луг, община Трън, област Перник;

-     Заповед № РД-18-466 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Босилково, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-467 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишнево, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-468 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчан дол, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-469 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глогино, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-470 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбово, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-471 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Давидково, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-472 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Две тополи, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-473 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебеляново, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-474 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрянка, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-475 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Загражден, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-476 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кръстатица, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-477 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малка Арда, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-478 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оряховец, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-479 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Планинско, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-480 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибен дол, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-481 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливка, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-482 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стърница, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-483 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Траве, община Баните, област Смолян;

-     Заповед № РД-18-484 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколово, община Карнобат, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-485 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-486 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хаджиите, община Карнобат, област Бургас;

-     Заповед № РД-18-487 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гюргич, община Ружинци, област Видин;

-     Заповед № РД-18-488 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Граница, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-489 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шипочано, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-490 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-491 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цървендол, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-492 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълково, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-493 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Благово, община Монтана, област Монтана;

-     Заповед № РД-18-494 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искрец, община Своге, област София;

-     Заповед № РД-18-495 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-496 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съединение, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-497 от 16.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.