Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-132 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Биково, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-133 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бинкос, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-134 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-135 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божевци, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-136 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бозаджии, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-137 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-138 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гергевец, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-139 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глуфишево, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-140 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глушник, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-141 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Чочовени, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-142 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Александрово, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-143 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градско, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-144 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгоданово, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-145 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-146 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-147 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-148 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калояново, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-149 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камен, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-150 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Кермен, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-151 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушаре, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-152 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-153 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младово, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-154 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николаево, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-155 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Новачево, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-156 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Панаретовци, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-157 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раково, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-158 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самуилово, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-159 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селиминово, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-160 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скобелево, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-161 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сотиря, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-162 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средорек, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-163 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стара река, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-164 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо село, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-165 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Струпец, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-166 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-167 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-168 от 05.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чокоба, община Сливен, област Сливен;

Заповед № РД-18-169 от 06.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Безводно, община Черноочене, област Кърджали;

Заповед № РД-18-170 от 06.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мурга, община Черноочене, област Кърджали;

Заповед № РД-18-171 от 06.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрянковец, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-172 от 06.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-173 от 06.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пещерско, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-174 от 06.03.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас;

Заповед № КД-14-12 от 09.03.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на

с. Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник, освен Заповед № КД-14-12 от 09.03.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 21.04.2020 г., вкл.).

 

slogan bg