В ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-396 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-397 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кънчево, община Казанлък, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-398 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Розово, община Казанлък, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-399 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-400 от 12.2.2018 г. за одобряване на КККР за землището на  гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин;

-      Заповед № РД-18-401 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-402 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Берайнци, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-403 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Проданча, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-404 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Стайчовци, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-405 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Гирчевци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-406 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Гурбановци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-407 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Гърбино, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-408 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Бели дол, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-409 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Белополяне, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-410 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Вис, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-411 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Гугутка, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-412 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Казак, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-413 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Мандрица, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-414 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Меден бук, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-415 от 13.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Свирачи, община Ивайловград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-416 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Птичар, община Момчилград, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-417 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-418 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дълго поле, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-419 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Костичовци, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-420 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Орешец, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-421 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Шипот, община Димово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-422 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Динково, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-423 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дражинци, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-424 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дреновец, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-425 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Вирове, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-426 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Войници, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-427 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Горна Вереница, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-428 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Славотин, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-429 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Трифоново, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-430 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Блажиево, община Бобошево, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-431 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Усойка, община Бобошево, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-432 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-433 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дождевица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-434 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Жеравино, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-435 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Коприва, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-436 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кутугерци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-437 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кършалево, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-438 от 14.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Лелинци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-440 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Бождово, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-441 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Виногради, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-442 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Лехово, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-443 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Малки цалим, община Сандански, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-444 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Пенкьовци, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-445 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Стрезимировци, община Трън, област Перник;

-      Заповед № РД-18-446 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Брезовдол, община Своге, област София;

-      Заповед № РД-18-447 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Безденица, община Монтана, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-448 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Градешница, община Криводол, област Враца;

-      Заповед № РД-18-449 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Плешивец, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-450 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Тополовец, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-451 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Черно поле, община Ружинци, област Видин;

-      Заповед № РД-18-452 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-453 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Морава, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-454 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ореш , община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-455 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-456 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Багренци, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.