В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-107 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дива Слатина, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-108 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълги дел, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-109 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еловица, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-110 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-111 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-112 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Меляне, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-113 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Помеждин, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-114 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чемиш, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-115 от 20.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-116 от 20.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-117 от 20.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-118 от 20.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-119 от 20.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-120 от 20.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-121 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беден, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-122 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брезе, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-123 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-124 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кестен, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-125 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-126 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осиково, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-127 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селча, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-128 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоманево, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-129 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуруково, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-130 от 21.02.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2, 58548.100.3, 58548.100.5, 58548.110.12, 58548.260.51, 58548.260.91, с. Продановци, община Самоков, област София.

           Заповед № КД-14-4 от 21.02.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Търнене, община Плевен, област Плевен;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-4 от 21.02.2019 г. която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 15.04.2019 г., вкл.).