В ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-350 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-351 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-352 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-353 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Леска, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-354 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лисец, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-355 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ломница, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-356 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полска Скакавица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-357 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раждавица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-358 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Режинци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-359 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Савойски, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-360 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скриняно, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-361 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соволяно, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-362 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церовица, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-363 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-364 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-365 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-366 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-367 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-368 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-369 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марково , община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-370 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-371 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Найденово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-372 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-373 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плодовитово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-374 от 7.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славянин, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-375 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Провадия, община Провадия, област Варна;

-     Заповед № РД-18-376 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Папрат, община Джебел, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-377 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сипец, община Джебел, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-378 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скалина, община Джебел, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-379 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Софийци, община Джебел, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-380 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Заноге, община Своге, област София;

-     Заповед № РД-18-381 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осеновлаг, община Своге, област София;

-     Заповед № РД-18-382 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Реброво, община Своге, област София;

-     Заповед № РД-18-383 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бела, община Димово, област Видин;

-     Заповед № РД-18-384 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин;

-     Заповед № РД-18-385 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медовница, община Димово, област Видин;

-     Заповед № РД-18-386 от 8.2.2018 г. за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 68134.701.1553, 68134.701.1554, 68134.701.1085, 68134.701.1354, 68134.701.1104, гр. София, район „Слатина”, Столична община, област София (столица);

-     Заповед № РД-18-387 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Храброво, община Провадия, област Варна;

-     Заповед № РД-18-388 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бельово, община Сандански, област Благоевград;

-     Заповед № РД-18-389 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград;

-     Заповед № РД-18-390 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плешинци, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-391 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Постник, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-392 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равен, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-393 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ралица, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-394 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Букоровци, община Годеч, област София;

-     Заповед № РД-18-395 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Станинци, община Годеч, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.