В ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. - с. Априлци и с. Черногорово

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. e обнародвана заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Априлци и с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 13.04.2020 г., вкл.).