В ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Радан войвода, община Вълчи дол, за поземлени имоти с идентификатори: 52115.502.5, 52115.502.18, 52115.502.19, 52115.502.20, 52115.502.30, 52115.502.31, 52115.502.33, 52115.502.34, 52115.502.35, 52115.502.36, 52115.502.37, 52115.502.39, 52115.502.42, 52115.502.43, 52115.502.44, 52115.502.45, 52115.502.46, 52115.502.47, 52115.502.48, 52115.502.49, 52115.502.50, 52115.502.51, с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик; 83404.502.8, 83404.502.9, 83404.502.10, 83404.502.12, 83404.502.13, 83404.502.15, 83404.502.17, 83404.502.18, 83404.502.38, 83404.502.42, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик; 65259.501.5, 65259.501.6, 65259.501.13, 65259.501.14, 65259.501.23, 65259.501.24, с. Самотино, общ. Бяла. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 11.04.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Черногорово, община Пазарджик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 11.04.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Тича, община Котел, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 11.04.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.