В ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-304 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ружинци, община Ружинци, област Видин;

-     Заповед № РД-18-305 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-306 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Алеково, община Свищов, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-307 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Червена, община Свищов, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-308 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-309 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Липница, община Павликени, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-310 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Антимово, община Тутракан, област Силистра;

-     Заповед № РД-18-311 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варненци, община Тутракан, област Силистра;

-     Заповед № РД-18-312 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра;

-     Заповед № РД-18-313 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра;

-     Заповед № РД-18-314 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сяново, община Тутракан, област Силистра;

-     Заповед № РД-18-315 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра;

-     Заповед № РД-18-316 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главник, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-317 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ленище, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-318 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мак, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-319 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паспал, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-320 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светулка, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-321 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срънско, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-322 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търна, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-323 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търносливка, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-324 от 02.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чубрика, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-325 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-326 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Димитриево, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-327 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворово, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-328 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-329 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осларка, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-330 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рупките, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-331 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Спасово, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-332 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоян-Заимово, община Чирпан, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-333 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Болярски извор, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-334 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Браница, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-335 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбово, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-336 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрипчево, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-337 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доситеево, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-338 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иваново, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-339 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворово, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-340 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коларово, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-341 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лешниково, община Харманли, област Хасково

-     Заповед № РД-18-342 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Надежден, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-343 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-344 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Преславец, община Харманли, област Хасково

-     Заповед № РД-18-345 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славяново, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-346 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смирненци, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-347 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черепово, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-348 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна могила, община Харманли, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-349 от 06.02.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шишманово, община Харманли, област Хасково.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.