Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-116 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Господиново, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-117 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дюлино, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-131 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-94 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зетьово, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-95 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна могила, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-96 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-97 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-98 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчи извор, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-99 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-100 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-101 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Денница, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-102 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбово, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-103 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златиница, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-104 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иглика, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-105 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камен връх, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-106 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-107 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-108 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оман, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-109 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попово, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-110 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ситово, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-111 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пирне, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-112 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воден, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-113 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крайново, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-114 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-115 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-118 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чукарка, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-119 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-120 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белица, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-121 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боерица, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-122 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борика, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-123 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърдо, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-124 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вакарел, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-125 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венковец, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-126 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мирово, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-127 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мухово, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-128 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полянци, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-129 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболово, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-130 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черньово, община Ихтиман, област София;

Заповед № КД-14-9 от 20.02.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Михалково и с. Осиково, община Девин, област Смолян;

Заповед № КД-14-10 от 24.02.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Пайдушко и с. Пролаз, община Търговище, област Търговище.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди
№№ КД-14-9 от 20.02.2020 г. и № КД-14-10 от 24.02.2020 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.04.2020 г., вкл.).

slogan bg