Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 19 от 06.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 19 от 06.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-14-8 от 03.02.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на

с. Винище и с. Славотин, община Монтана, област Монтана.

Заповед № РД-16-5 от 03.02.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Девино, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна, с. Черни бряг, с. Ястребино, общ. Антоново, обл. Търговище;

Заповед № РД-18-82 от 06.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карлиево, община Златица, област София;

Заповед № РД-18-83 от 06.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петрич, община Златица, област София;

Заповед № РД-18-84 от 06.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Църквище, община Златица, област София;

Заповед № РД-18-86 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Батулци, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-87 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Брестница, община Ябланица,област Ловеч;

Заповед № РД-18-88 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Голяма Брестница, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-89 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-90 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Дъбравата, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-91 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-92 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Малък извор, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-93 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Орешене, община Ябланица, област Ловеч;

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник, освен Заповед № РД-14-8 от 03.02.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.04.2020 г., вкл.).

 

 

slogan bg