В ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-80 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбово, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-81 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-82 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-83 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Протопопинци, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-84 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Репляна, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-85 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търговище, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-86 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР в частта за границата между поземлен имот с идентификатор 17806.6.67 и поземлен имот с идентификатор 17806.1.1, с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив.

Заповед № РД-18-87 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР в частта за североизточната граница между поземлен имот с идентификатор 56784.505.42 и поземлен имот с идентификатор 56784.505.43, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив;

Заповед № РД-18-88 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средогрив, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-89 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войводово, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-90 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушовица, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-91 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Мизия, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-92 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сараево, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-93 от 12.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-94 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-95 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъвино, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-96 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Галово, община Оряхово, област Враца;

Заповед № РД-18-97 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца;

Заповед № РД-18-98 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лесковец, община Оряхово, област Враца;

Заповед № РД-18-99 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Остров, община Оряхово, област Враца;

Заповед № РД-18-100 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селановци, община Оряхово, област Враца;

Заповед № РД-18-101 от 14.02.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 37914.6826.193, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица).

  Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.