В ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. са онародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-200 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големо Бабино, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-201 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добруша, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-202 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Краводер, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-203 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-204 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лесура, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-205 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пудрия, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-206 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-207 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-208 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-209 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-210 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-211 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бащино, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-212 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божак, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-213 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Болярци, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-214 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Годеч, община Годеч, област София;

Заповед № РД-18-215 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Батулия, община Своге, област София;

Заповед № РД-18-216 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Луково, община Своге, област София;

 

Заповед № РД-18-217 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Огоя, община Своге, област София;

Заповед № РД-18-219 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-220 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бобешино, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-221 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ахрянско, община Ардино, област Кърджали;

Заповед № РД-18-222 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистроглед, община Ардино, област Кърджали;

Заповед № РД-18-223 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бял извор, община Ардино, област Кърджали;

Заповед № РД-18-224 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ездимирци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-225 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кожинци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-226 от 29.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Филиповци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-227 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-228 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красен, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-229 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Люляково, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-230 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малина, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-231 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Огражден, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-232 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писарово, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-233 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Присад, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-234 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сираково, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-235 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Узово, община Генерал Тошево, област Добрич;

 

 

Заповед № РД-18-236 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-237 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-238 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Великово, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-239 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горица, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-240 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зограф, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-241 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калина, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-242 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-243 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-244 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-245 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любовка, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-246 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-247 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-248 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камен дял, община Дългопол, област Варна;

Заповед № РД-18-249 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красимир, община Дългопол, област Варна;

Заповед № РД-18-250 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комунари, община Дългопол, област Варна;

Заповед № РД-18-251 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лопушна, община Дългопол, област Варна;

Заповед № РД-18-252 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медовец, община Дългопол, област Варна;

Заповед № РД-18-253 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Партизани, община Дългопол, област Варна;

 

 

Заповед № РД-18-254 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рояк, община Дългопол, област Варна;

Заповед № РД-18-255 от 30.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.