В ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-68 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-69 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подгоре, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-70 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-71 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Толовица, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-72 от 30.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Шишманово, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-73 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костилково, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-74 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хухла, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-75 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черничино, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-76 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен;

Заповед № РД-18-77 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен;

Заповед № РД-18-78 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писарово, община Искър, област Плевен;

Заповед № РД-18-79 от 31.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Староселци, община Искър, област Плевен;

  Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.