В ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г. са обнародвани са заповеди на ИД на АГКК за одобряване на КККР на следните територии от областите Варна , Пазарджик и Търговище

Версия за печатВерсия за печат

ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри както следва:

- Заповед № РД-18-1/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Дългач, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-2/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Дралфа, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-3/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Цветница, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-4/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Халваджийско, общ. Антоново;

- Заповед № РД-18-5/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Тиховец, общ. Антоново;

- Заповед № РД-18-6/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Главиница, общ. Антоново;

- Заповед № РД-18-7/13.01.2017 г. – за поземлени имоти с идентификатори 68134.801.157, 68134.802.1485, район „Изгрев”, Столична община;

- Заповед № РД-18-8/13.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Черна вода, общ. Антоново;

- Заповед № РД-18-9/13.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Маково, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-10/13.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Копрец, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-11/13.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Каменар, общ. Варна.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.