В ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-38 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-39 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-40 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горноселци, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-41 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Луково, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-42 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-43 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попско, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-44 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Розино, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-45 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сив кладенец, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-46 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славеево, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-47 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-48 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-49 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конници, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-50 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ламбух, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-51 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ленско, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-52 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова ливада, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-53 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Одринци, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-54 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-18-55 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-18-56 от 24.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гарваново, община Хасково, област Хасково;

Заповед № РД-18-58 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Света Петка, община Велинград, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-59 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-60 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешино, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-61 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пашкул, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-62 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Планинец, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-63 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плевун, община Ивайловград, област Хасково;

Заповед № РД-18-64 от 25.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково.

  Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.