В ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-50 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Катунци, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-51 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кашина, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-52 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-53 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Левуново, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-54 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Поленица, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-55 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Рожен, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-56 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Склаве, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-57 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Струма, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-58 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за землището на с. Бяла Река, община Сухиндол, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-59 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за землището на с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-60 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за землището на с. Горско Калугерово, община Сухиндол, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-61 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за землището на с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-62 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Долна Липница, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-63 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Мрежичко, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-64 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Овчево, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-65 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Подвръх, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-66 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Конче, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-67 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Неофит Бозвелиево, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-68 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-69 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Седефче, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-70 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-71 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Сенце, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-72 от 10.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Чобанка, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-74 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-75 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Върбница, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-76 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Лопушня, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-77 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Главановци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-78 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Зелениград, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-79 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Лешниковци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-80 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Мракетинци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-81 от 11.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Реяновци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-82 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Винище, община Монтана, област Монтана;

-       Заповед № РД-18-83 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана;

-       Заповед № РД-18-84 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Долна Вереница, община Монтана, област Монтана;

-       Заповед № РД-18-85 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Липен, община Монтана, област Монтана;

-       Заповед № РД-18-86 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Сумер, община Монтана, област Монтана;

-       Заповед № РД-18-87 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Припек, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-88 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ридино, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-89 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Рогозари, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-90 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Рогозче, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-91 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Рожденско, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-92 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Рът, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-93 от 12.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Телчарка, община Джебел, област Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.