В ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1911 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабино, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1912 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блато, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1913 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голема Фуча, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1914 от 03.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1915 от 03.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1916 от 03.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долистово, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1917 от 03.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Локвата, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1918 от 03.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мала Фуча, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1919 от 03.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мали Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1920 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1921 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коркина, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1922 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мало село, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1923 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мламолово, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1924 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуково, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1925 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабинска река, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1926 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Козница, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1927 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Новоселяне, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1928 от 04.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паничарево, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1929 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Асеновци, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1930 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аспарухово, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1931 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божурлук, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1932 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българене, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1933 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варана, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1934 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градище, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1935 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1936 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козар Белене, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1937 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малчика, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1938 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обнова, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1939 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрежерово, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1940 от 06.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трънчовица, община Левски, област Плевен;

Заповед № РД-18-1941 от 10.12.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.