В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1839 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дол, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1840 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Линево, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1841 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Замфир, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1842 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачица, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1843 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орсоя, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1844 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливата, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1845 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабук, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1846 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рашовица, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1847 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слатина, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1848 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цветкова бара, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1849 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 68134.1607.5444, 68134.1607.7026, 68134.1607.7040 и 68134.1607.7133,                                    гр. София, район „Студентски“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-1850 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бокиловци, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1851 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ягодово, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1852 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Салаш, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1853 от 15.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воденци, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1854 от 15.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бял кладенец, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1855 от 15.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войводенец, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1856 от 15.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голобрадово, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1857 от 15.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям извор, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1858 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно поле, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1859 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Черковище, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1860 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1861 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зимовина, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1862 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кладенец, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1863 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кралево, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1864 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясковец, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1865 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък извор, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1866 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тънково, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1867 от 19.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1868 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1869 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Грозден, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1870 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Есен, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1871 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Климаш, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1872 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костен, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1873 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1874 от 20.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургас;

           Заповед № КД-14-10 от 20.11.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Пелишат, община Плевен, област Плевен;

           Заповед № КД-14-11 от 20.11.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Гривица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-1875 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Ботево, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1876 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маджари, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1877 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поповец, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1878 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелари, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1879 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пътниково, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1880 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рабово, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1881 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светослав, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1882 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Силен, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1883 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково;

Заповед № РД-18-1884 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1885 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Звънец, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1886 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Калоян, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1887 от 21.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1888 от 23.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ганчовец, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1889 от 23.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гостилица, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1890 от 23.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Длъгня, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1891 от 23.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зая, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1892 от 23.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караиванца, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1893 от 23.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1894 от 26.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каломен, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1895 от 26.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радовци, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1896 от 26.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скалско, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1897 от 27.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-1898 от 27.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1899 от 27.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1900 от 27.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Искър, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1901 от 27.11.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-1902 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-1903 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осетенево, община Павел баня, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1904 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Янтра, община Дряново, област Габрово;

Заповед № РД-18-1905 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1906 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Дъбен, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1907 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Пещерна, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1908 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Румянцево, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1909 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Торос, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1910 от 28.11.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Тодоричене, община Луковит, област Ловеч;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповеди № КД-14-10 от 20.11.2018 г. и № КД-14-11 от 20.11.2018 г.   които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 10.01.2019 г., вкл.).