Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-827 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София;

Заповед № РД-18-828 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на с. Душанци, община Пирдоп, област София;

Заповед № РД-18-829 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-830 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ливада, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-831 от 03.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тръстиково, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-832 от 04.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брест, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-833 от 04.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъзовица, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-834 от 04.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габрешевци, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-835 от 04.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Кобиле, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-836 от 04.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Кобиле, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-837 от 04.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Киселица, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № КД-14-44 от 04.12.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на
с. Дебръщица, с. Паталеница и с. Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-838 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дол, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-839 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Злогош, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-840 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косово, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-841 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Метохия, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-842 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Побит камък, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-843 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средорек, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-844 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сушица, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-845 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трекляно, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-846 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Уши, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-847 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чешлянци, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-848 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-849 от 10.12.2019 г. – за одобряване на КККР за територията в строителните граници на с. Буковлък, община Плевен, област Плевен.

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-44 от 04.12.2019 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.01.2020 г., вкл.).

 

 

slogan bg