Премини към основното съдържание

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 37 от 21.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-178 от 23.03.2020 г. за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1559, ж. к. Изгрев, гр. Варн

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 37 от 21.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-178 от 23.03.2020 г. за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1559, ж. к. Изгрев, гр. Варна, община Варна, област Варна;

Заповед № КД-14-17 от 25.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Имренчево и с. Мостич, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-18 от 30.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-19 от 30.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Лиляк, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-21 от 31.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Мировец, с. Твърдинци и с. Пресяк, община Търговище, област Търговище.

   Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение, освен Заповед № РД-18-178 от 23.03.2020 г., която влиза в сила в деня на обнародването и в ДВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg