Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Раз

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

slogan bg