Приети КККР на район ПОДУЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Версия за печатВерсия за печат

 СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ПОДУЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 77/06.10.2015 г. (до 05.11.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в кв. „Левски Г“, бл. 9, партер - между вх. А и вх. Б – СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПОДУЯНЕ - ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК 

8.30 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.