Отмяна на графиците за гр. Антоново, с. Девино, с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена
Документи: