Одобрени и влезли в сила КККР- ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Версия за печатВерсия за печат

ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК

За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри

- Заповед № РД-18-106/13.12.2016 г. – за землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград;

- Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. – за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград;

- Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. – за територията на район „Триадица”, Столична община;

- Заповед № РД-18-109/14.12.2016 г. – за територията на поземлени имоти с идентификатори 37304.501.468, 37304.501.469, 37304.501.470, 37304.501.471, 37304.501.472, с. Клисурица, общ. Монтана;

- Заповед № РД-18-110/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна;

- Заповед № РД-18-111/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Златица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-112/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Девино, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-113/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Крайполе, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-114/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Крушолак, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-115/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Къпинец, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-116/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Кьосевци, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-117/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Черни бряг, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-118/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Шишковица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-119/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-120/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Миладиновци, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-121/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Буйново, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-122/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-123/15.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Буковлък, общ. Плевен.

 

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.