Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на с. Пелишат, община ПЛЕВЕН, област Плевен

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за село ПЕЛИШАТ, община ПЛЕВЕН

Г  Р  А  Ф  И  К

 

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село ПЕЛИШАТ, община ПЛЕВЕН

 

Дата (ден)

Район за измерване на сгради и имоти и за анкетиране

Работно време

06.11.2017г.

(Понеделник) 

Района заключен между ул."Димитър Благоев", ул."Георги Бенковски", ул."Гудима " включващи стопански двор и игрището,  и на север - земеделски земи, съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

07.11.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Георги Бенковски ", ул." Димитър Благоев", ул."Цветан Спасов", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

08.11.2017г.

(Сряда)

Района заключен между ул." Цветан Спасов", ул." Юрий Гагарин", ул."Шипка" и ул."Георги Бенковски ", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

09.11.2017г.

(Четвъртък)

Района заключен между ул."Гудима", ул."Георги Бенковски", от юг - дере, и от изток - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

10.11.2017г.

(Петък)

Района заключен между ул."Трифон Гарчев", ул."Рила ", и на север - дере, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

13.11.2017г.

(Понеделник)

Района заключен между ул."Рила", и от юг, запад и север - земеделски земи, съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

14.11.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Димитър Благоев", ул."Юрий Гагарин" и на северозапад - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

15.11.2017г.

(Сряда)

Района заключен между ул."Юрий Гагарин", ул." Любен Вешков ", ул." Стара Планина " и ул."Георги Бенковски ", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

16.11.2017г.

(Четвъртък)

Района заключен между ул."Стара Планина", ул." Любен Вешков ", ул."Арда", ул."Георги Бенковски" и от север - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

17.11.2017г.

(Петък)

Района заключен между ул."Георги Бенковски", ул."Арда ", ул." Любен Вешков ", ул."Дунав " и от север - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

20.11.2017г.

(Понеделник)

Района заключен между ул."Дунав",улицата без име, ул."Христо Ботев", и от север - земеделски земи, съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

21.11.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Стара Планина", ул."Христо Ботев", ул."Любен Вешков " и от изток - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

22.11.2017г.

(Сряда)

Района заключен между ул."Христо Ботев", от юг - земеделски земи, ул."Стара Планина", ул."Арда", и улицата без име, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

23.11.2017г.

(Четвъртък )

Района заключен между ул."Арда", ул."Любен Вешков", ул."Христо Ботев " и улицата без име, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

 

 

24.11.2017г.

(Петък)

Района заключен между ул."Юрий Гагарин ", ул."Любен Вешков ", ул."Арда", ул."Стара Планина", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

 

 

 

Прием на документи за собственост ще се извършва в сградата на кметството.

 

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР собствениците на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

-     да осигурят свободен достъп в местата за извършване на работите по кадастъра;

-     да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и да ги посочат при извършване на измерването;

-     да представят документите за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга недвижима собственост;

-     да опазват поставените в имота геодезически знаци.

 

Обръщаме внимание на собствениците на имоти:

  • Предоставените актове удостоверяващи правата на собственост на имотите да бъдат копия и върху тях собственоръчно да запишат „Важи за информация“.

Изпълнител: ГД “ПИРИНГЕО” - гр. Благоевград

 

Управител:

      /инж. З. Донев/ 

 

Агенция по геодезия картография и кадастър – СГКК Плевн

 

Началник:

/инж. В. Стефанова/

Документи: