Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на село Гривица, община Плевен, област Плевен

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за село Гривица, община Плевен 

Г  Р  А  Ф  И  К 

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село ГРИВИЦА, община ПЛЕВЕН

 

 

Дата (ден)

Район за измерване на сгради и имоти и за анкетиране

Работно време

09.10.2017г.

(Понеделник) 

Района заключен между ул."Николай Нанкович", ул."Скобелев" и от запад и юг - земеделски земи, съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

10.10.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Скобелев", ул." Николай Нанкович", ул."Майор Шонтски" и от юг - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

11.10.2017г.

(Сряда)

Района заключен между ул." Майор Шонтски", ул." Николай Нанкович", ул."Дунав" и ул."Александър Стамболийски", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

12.10.2017г.

(Четвъртък)

Района заключен между ул."Кострома", ул."Витоша", ул."Любен Каравелов" и ул."Александър Стамболийски", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

13.10.2017г.

(Петък)

Района заключен между ул."Кострома", ул."Витоша", ул."Христо Ботев" и на север - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

16.10.2017г.

(Понеделник)

Района заключен между ул."Валтер Марачинуану", ул."Любен Каравелов", ул."Витоша", ул."Иван Вазов" и ул."Георги Бенковски", съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

17.10.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Козлодуй", ул."Иван Вазов", ул."Христо Ботев" и на север - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

18.10.2017г.

(Сряда)

Района заключен между ул."Марица", ул."Никола Вапцаров", ул."Иван Вазов" и ул."Козлодуй", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

19.10.2017г.

(Четвъртък)

Района заключен между ул."Гоце Делчев", ул."Марица", ул."Козлодуй", ул."Александър Стамболийски" и от юг - улица без име, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

20.10.2017г.

(Петък)

Района заключен между ул."Козлодуй", ул."Асен Халачев", включително стопански двор, ул."Александър Стамболийски", ул."Гоце Делчев" и улица без име, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

23.10.2017г.

(Понеделник)

Района заключен между ул."Александър Стамболийски", ул."Димитър Благоев", ул."Валтер Марачинуану", ул."Георги Бенковски", ул."Иван Вазов", ул."Никола Вапцаров", ул."Марица" и ул."Гоце Делчев", съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

24.10.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Александър Стамболийски", ул."Дунавие", ул."Валтер Марачинуану" и ул."Димитър Благоев", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

 

 

 

Прием на документи за собственост ще се извършва в сградата на кметството.

 

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР собствениците на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

-     да осигурят свободен достъп в местата за извършване на работите по кадастъра;

-     да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и да ги посочат при извършване на измерването;

-     да представят документите за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга недвижима собственост;

-     да опазват поставените в имота геодезически знаци.

 

Обръщаме внимание на собствениците на имоти:

  • Предоставените актове удостоверяващи правата на собственост на имотите да бъдат копия и върху тях собственоръчно да запишат „Важи за информация“.

 

Изпълнител: ГД “ПИРИНГЕО” - гр. Благоевград

 

Управител:

      /инж. З. Донев/

 

 

Агенция по геодезия картография и кадастър – СГКК Плевн

 

Началник:

/инж. В. Стефанова/

Документи: