Обява и График за започване на процедура по създаване на КККР за землищата на: с. Дъбен, с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Торос, с. Пещерна, с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч;