Обнародвани са заповеди за одобряване на изпълнителния директор на АГКК, както следва....

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-50/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-51/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

 - Заповед № РД-18-52/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-53/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-54/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чурен, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-55/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цалапица, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-56/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скобелево, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-57/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ситово, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-58/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оризари, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-59/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кадиево, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-60/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лилково, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-61/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бойково, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-62/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестник, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-63/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-64/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-66/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-119/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-120/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-121/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-122/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-123/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-124/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 68789.29.74 и 68789.29.75, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил;

- Заповед № РД-18-125/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 02659.2195.1655,  02659.2195.2718, 02659.2195.2719, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, обл. София (столица).

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.