График за провеждане на обществените поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за 2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

График за провеждане на обществените поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за 2016 г.
             
Поръчка № Име на поръчката Обособ.позиция № Област Община Населено място Срок за стартиране на процедурата
1 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан  и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера  1 Велико Търново Сухиндол гр. Сухиндол  09÷12.02.2016г.
с. Бяла река
с. Горско Калугерово
с. Коевци
с. Красно градище
2 Габрово Габрово с. Боженците
с. Кметовци
с. Донино
с. Поповци
с. Лесичарка
3 Враца Мездра гр. Мездра
4 Пазарджик Велинград гр. Велинград 
5 Пазарджик Батак с. Нова махала
с. Фотиново
Ракитово гр. Костандово
Пещера с. Капитан Димитриево
с. Радилово
6 Стара Загора Чирпан гр. Чирпан
2 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини  Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник 1 Видин Белоградчик гр. Белоградчик  09÷12.02.2016г.
Видин с. Антимово
с. Кутово
с. Покрайна
Монтана Берковица с. Бързия - 2 част
Монтана с. Николово
2 Плевен Кнежа гр. Кнежа
3 Плевен Долни Дъбник гр. Долни Дъбник
с. Горни Дъбник
4 Плевен Долни Дъбник с. Градина
с. Крушовица
с. Бъркач
с. Петърница
с. Садовец
3 Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън 1 Благоевград Разлог с. Баня 15÷19.02.2016г.
с. Бачево
с. Годлево
с. Горно Драглище
с. Добърско
с. Долно Драглище
2 Кюстендил Кюстендил с. Богослов
с. Грамаждано
с. Жиленци
с. Слокощица
3 Кюстендил Кюстендил с. Вратца
с. Гърляно
с. Гюешево
с. Каменичка Скакавица
с. Ново село
с. Раненци
4 Перник Трън гр. Трън
с.Вукан
с.Горочевци
с.Мрамор
с.Студен извор
с.Видрар
с.Докьовци
с.Лева река
4 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена и гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини  Велико Търново  и Полски Тръмбеш 1 Велико Търново Елена гр. Елена 15÷19.02.2016г.
2 Велико Търново Велико Търново гр. Дебелец
с. Самоводене
с. Ресен
3 Велико Търново Полски Тръмбеш с. Страхилово
с. Обединение
4 Велико Търново Г. Оряховица гр. Горна Оряховица
5 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна 1 Видин Грамада гр. Грамада 15÷19.02.2016г.
Чупрене с. Чупрене
2 Монтана Берковица с. Замфирово
с. Боровци
Бойчиновци гр. Бойчиновци
3 Габрово Севлиево с. Млечево
с. Столът
с. Стоките
с. Кръвеник
4 Габрово Трявна с. Станчов хан
с. Белица
6 Създаване на КККР на землищата на общински центрове с. Черноочене, гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и на други населени места  в общини Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе 1 Кърджали Черноочене с. Черноочене 15÷19.02.2016г.
с. Каблешково
с. Пряпорец
с. Среднево
Момчилград гр. Момчилград
Пловдив Перущица гр. Перущица
2 Софийска Костенец с. Долна Василица
гр. Костенец 
с. Горна Василица
с. Костенец
с. Очуша
с. Подгорие
с. Пчелин
3 Силистра Кайнарджа с. Кайнарджа
  Ситово с. Ситово
Варна Варна с. Константиново
4 Сливен Нова Загора с. Научене
Котел с. Тича
Смолян Неделино гр. Неделино
Девин с. Грохотно
Чепеларе с. Забърдо
7 Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Ябланица и на други населени места  в общини Луковит, Тетевен и Ябланица 1 Ловеч Луковит с.Бежаново 22÷26.02.2016г.
с.Ъглен
с.Беленци
с.Карлуково
с.Петревене
2 Ловеч Луковит с.Дъбен
с.Дерманци
с.Тодоричене
с.Торос
с.Пещерна
с.Румянцево
3 Ловеч Тетевен с.Български извор
с.Бабинци
с.Галата
с.Глогово
с.Гложене
с.Голям извор
с.Градежница
с.Малка Желязна
4 Ловеч Ябланица гр.Ябланица
5 Ловеч Ябланица с.Батулци
с.Брестница
с.Голяма Брестница
с.Добревци
с.Дъбравата
с.Златна Панега
с.Малък извор
с.Орешене
8 Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места  в общини Мездра и Брезник 1 Враца Мездра с.Брусен 22÷26.02.2016г.
с.Дърманци
с.Крета
с.Моравица
с.Ребърково
с.Руска Бела
с.Типченица
2 Враца Мездра с.Елисейна
с.Зверино
с.Злидол
с.Игнатица
с.Лютиброд
с.Лютидол
с.Оселна
с.Очиндол
3 Софийска Чавдар с. Чавдар
4 Перник Брезник с. Бабица
с. Бегуновци
с. Брезнишки извор
с. Велковци
с. Видрица
с. Гигинци
с. Режанци
с. Садовик
9 Създаване на КККР на населени места  в община Самоков 1 Софийска област Самоков с. Горни Окол 22÷26.02.2016г.
с. Гуцал
с. Долни Окол
с. Марица
с. Широки дол
2 Софийска област Самоков с. Алино
с. Ковачевци
с. Поповяне
с. Ярлово
3 Софийска област Самоков с. Белчин
с. Клисура
с. Продановци
с. Райово
с. Рельово
10 Създаване на КККР на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места  в община Божурище 1 Софийска област Божурище гр. Божурище 22÷26.02.2016г.
с. Гурмазово
с. Пожарево
с. Пролеша
с. Росоман
2 Софийска област Божурище с. Делян
с. Златуша
с. Мала Раковица
с. Хераково
с. Храбърско
3 Софийска област Долна баня гр.Долна баня
11 Създаване на КККР на  общински център гр. Сливница и на други населени места  в община Сливница 1 Софийска област Сливница гр. Сливница 22÷26.02.2016г.
2 Софийска област Сливница с. Алдомировци
с. Извор
3 Софийска област Сливница с.Братушково
с.Бърложница
с.Гургулят
с.Гълъбовци
с.Драготинци
с.Пищане
с.Повалиръж
с.Радуловци
с.Ракита
12 Създаване на КККР на общински центрове гр. Пирдоп, с. Челопеч, с. Антон, гр. Златица и с. Душанци, общ. Пирдоп 1 Софийска област Пирдоп гр.Пирдоп 29.02.÷02.03.2016г.
с.Душанци
2 Софийска област Челопеч с.Челопеч
  Антон с.Антон
3 Софийска област Златица гр.Златица
13 Създаване на КККР на  общински център гр. Вълчидол и на други населени места  в община Вълчи дол 1 Варна Вълчи дол гр. Вълчи дол 29.02.÷ 02.03.2016г.
с. Щипско
2 Варна  Вълчи дол с. Бояна
с. Войводино
с. Генерал Колево
с. Оборище
с. Страхил
3 Варна Вълчи дол с. Брестак
с. Звънец
с. Калоян
с. Метличина
4 Варна Вълчи дол с. Генерал Киселово
с. Радан войвода
с. Червенци
14 Създаване на КККР на общински център гр. Суворово и на други населени места  в общини Вълчи дол и Суворово 1 Варна Вълчи дол с. Добротич 29.02.÷ 02.03.2016г.
с. Есеница
с. Искър
с. Михалич  
2 Варна Вълчи дол с. Изворник
с. Караманите
с. Стефан Караджа
3 Варна  Суворово гр. Суворово
с. Дръндар
с. Николаевка
4 Варна Суворово с. Баново
с. Калиманци
с. Просечен
с. Чернево
с. Изгрев
с. Левски