График за писмени искания и възражения пред СГКК Ловеч по приетите кадастрални карти и кадастрални регистри за землища в общ. Луковит и общ. Ябланица

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

ОБЯВЛЕНИЯ

 

1.Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен,  община ЛУКОВИТ, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. IV, в сградата на Община ЛУКОВИТ и в офисите на службата в общинските центрове на Ловешка област. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 35/30.04.2019 год. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър град Ловеч.

 

2.Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор,  община ЯБЛАНИЦА, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. IV, в сградата на Община ЯБЛАНИЦА и в офисите на службата в общинските центрове на Ловешка област. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 35/30.04.2019 год. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър град Ловеч.

      Можете да използвате и КАИС портала: https://kais.cadastre.bg/ 

ГРАФИК

 

        Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч ви уведомява, че във връзка с обявената на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР приетите кадастрални карти и кадастрални регистри за землища в общ. Луковит и общ. Ябланица в часовете между 10:00÷16:00 ще има представител както следва:

 

населено място

дата

с. Златна Панега

16.05.2019 г.

19.05.2019 г.

с. Беленци

16.05.2019 г. 

19.05.2019 г.

с. Малък Извор

16.05.2019 г. 

21.05.2019 г. 

с. Добревци

17.05.2019 г.

21.05.2019 г.

с. Петревене

13.05.2019 г.

14.05.2019 г.

с. Карлуково

13.05.2019 г.

15.05.2019 г.

с. Батулци

13.05.2019 г.

15.05.2019 г.

с. Дъбравата

14.05.2019 г.

15.05.2019 г.

с. Орешене

14.05.2019 г.

15.05.2019 г.

с. Бежаново

14.05.2019 г.

16.05.2019 г.

с. Ъглен

15.05.2019 г.

16.05.2019 г.

с. Г. Брестница

15.05.2019 г.

18.05.2019 г.

с. Брестница

15.05.2019 г.

18.05.2019 г.

 

 

                               НАЧАЛНИК СГКК:

                                           / инж. Михаил Киров /